0/0 < >

OBSAH

NOVINKY

Dni otvorených dverí 2023
Salsa v priemyslovke | TowerCast #3
Z chlapca muž | TowerCast #2
Mesterséges Intelligencia | TowerCast #1
Cineama 2023ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

A kis herceg - VISZTA előadás
Dni otvorených dverí 2023
Nyílt napok 2023
ELEKTRO Akuszthik koncert izelítő
Odborný deň 2023

CINEAMA A SÚŤAŽE

Cineama 2023
CINEAMA 2017 KABINET
ŠKOLA - základ života

MY A NAŠA ČINNOSŤ

Nitra
Private video

TowerCast

Salsa v priemyslovke | TowerCast #3
Z chlapca muž | TowerCast #2
Mesterséges Intelligencia | TowerCast #1
Utazás az oktatás világában | TowerCast #4
ElektroAkuszthik | TowerCast #5

O NÁS

DNES

Sme jednou z mála škôl, ktorá sa môže pochváliť kvalitne vybaveným televíznym a rozhlasovým štúdiom. Ťažiskom našej práce je mapovanie života našej školy. Prostredníctvom školského rozhlasu a televízie prinášame správy a zaujímavosti z rôznych školských podujatí, spolupracujeme so školskými divadelnými krúžkami VISZTA a POD VEŽOU, pripravujeme pravidelné rozhlasové vysielania. Venujeme sa i tvorbe krátkych hraných filmov a dokumentov, zapájame sa do súťaží ako Mladý moderátor, Short film a Cineama. Od roku 2016 pracujeme pod vedením Mgr. B. Hulákovej.

NAŠE ZAČIATKY

Na začiatku bola skvelá myšlienka. Skrsla v hlave p. učiteľky PaedDr. Marcely Vargovej, okamžite našla odozvu u skupiny nadšených študentov a výsledkom bolo v roku 2013 založenie školskej televízie TTV. Akú-takú predstavu o tom, čo by chceli robiť, mali. Mali však aj plnú hlavu otázok: Ako? Kde? Čím? A tak sa pustili do práce. Bolo treba zriadiť štúdio, technicky ho vybaviť, vytvoriť tím kameramanov, redaktorov, moderátorov, strihačov. Začiatky neboli ľahké, ale to, čo nám nikdy nechýbalo, bola chuť. A tak je tomu i dnes.

NAŠE VÝSLEDKY

CINEAMA - je to súťaž amatérskych tvorcov krátkych filmov.
Každý rok sa zúčastníme súťaže od vzniknutia štúdia. Pozrite si našu poslednú produkciu

CINEAMA 2018 KRAJSKÉ KOLO

V 26. ročníku krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby získal Roland Rásó (člen tímu TTV v SPŠ Komárne) DIPLOM za 2.miesto za film: ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA

CINEAMA 2017 CELOŠTÁTNE KOLO

Národné osvetové centrum a Krajské osvetové stredisko v Nitre udelili tímu školskej televízie v SPŠ Komárne 3.miesto za film: KABINET v kategórií B – autori do 21 rokov, hraný film.

CINEAMA 2017 KRAJSKÉ KOLO

Tím školskej televízie TowerTV pri SPŠ v Komárne získal za film: KABINET v krajskom kole 2.miesto a postup do celoslovenského kola.

CINEAMA 2016

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch udelilo DIPLOM a POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA tímu TTV pri SPŠ v Komárne v skupine: B – hraný film.

CINEAMA 2015

Regionálne osvetové stredisko udelilo tímu školskej TV pri SPŠ v Komárne (Dávid Korytár, Vojtech Kálazi) diplom za účasť v regionálnom kole a postup do KRAJSKÉHO KOLA